Wykształcenie

 
 

Dzięki różnym splotom wydarzeń i sprzyjającym okolicznościom, moja edukacja była międzynarodowa, miałem okazję uczyć się w kilku krajach i językach. To spowodowało moje szersze zainteresowanie innymi kulturami, nauczyło mnie tolerancji i wieloaspektowego, delikatnego podejścia do rozwiązywania problemów.


Miałem zaszczyt zdobywać wiedzę w następujących szkołach:


  1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Magister, kierunek Zarządzanie i Marketing;

  2. Uniwersytet w Kolonii, Niemcy, kierunek Zarządzanie i Marketing;

  3. Alman Lisesi Istanbul (Deutsche Schule Istanbul - Niemiecka Szkoła w Istambule);

  4. Dubai Cambridge High School;


Zapraszam do odwiedzenia witryn internetowych moich szkół - linki z lewej strony.


Poza edukacją formalną, zdobyłem jeszcze inne kwalifikacje:


Rozjemca na LIŚCIE EKSPERTÓW I ROZJEMCÓW SIDiR

Przeszło 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń, opiniowania robót dodatkowych, zamiennych i opiniowania/rozpatrywania roszczeń dla inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, w tym dwóch zakończonych kontraktach (zadaniach) z zakresu gospodarki wodno ściekowej o wartości robót budowlanych ponad
5 000 000, 00 EUR netto każdy,

Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, organizacja i zarządzanie pracą całej firmy (koordynator projektów), Specjalisty ds. finansów i rozliczeń

FIDIC Management Training Programme 2010

Szkolenie 10th Annual International Conference "Construction Disputes at the Crossroads” - training workshop - "The Allocation of Risk and The Duties and Responsibilities of the Dispute Adjudication Board Under FIDIC Conditions of Contract", Istanbul, Turcja, Maj 2010

Szkolenie SIDiR „Claims, Disputes and Adjudication in FIDIC Contracts”, “Arbitraz”, 2007

Seminarium SIDiR “International Dispute Adjudication & Arbitration Seminar” pod auspicjami DRBF, 2007

Szkolenie SIDiR “Arbitraż handlowy – kontekst krajowy i miedzynarodowy. Rozwiązywanie sporów gospodarczych na drodze arbitrażu – aspekt proceduralny. Wybrane zagadnienia mediacji”, 2006

Znajomość warunków kontraktowych FIDIC, znajomość Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych według warunków kontraktowych FIDIC i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania, przygotowywaniu, realizacji i rozliczania inwestycji współfinansowanych z UE (programy: PHARE, SAPARD, ZPORR, ISPA, FS)

Członek SIDiR od 2006r.

Certificate of Excellence for Microsoft Outlook

Certificate of Excellence for Microsoft Project

Znajomość języków: polski – ojczysty,  biegła znajomość angielski i niemiecki, francuski - w stopniu podstawowym, turecki w stopniu podstawowym

 

Tak zdobywałem wiedzę...

KontaktKontakt.html

Stronę najlepiej przeglądać za pomocą:  1. Safari  2. Mozilla Firefox